afspraak maken

Mocht na het lezen van deze website uw interesse gewekt zijn en wilt u graag een kennismaken dan kunt u contact met mij opnemen. Een verwijzing van de huisarts is voor het maken van een afspraak niet nodig. Na het eerste (telefonische) contact kunnen we  een afspraak maken voor een intakegesprek. U ontvangt vóór het intakegesprek een vragenlijst. Tijdens het intakegesprek worden de problematiek en de verwachtingen aan de hand van de vooraf ingevulde vragenlijst uitgebreid besproken. Voordat de begeleiding van uw kind start maken we een behandelingsovereenkomst. 

Bij jongeren kan het intake-gesprek met de  jongere  én zijn  ouder(s) plaatsvinden. Afhankelijk van de hulpvraag kan het eerste gesprek met de jongere zijn of juist met de ouders.  


 
Footer
 Ubaghs Kinder- & Jeugdtherapie Born | info@ubaghskindertherapie.nl | T 06 - 47 38 59 27 fb