Welkom

Van harte welkom op de site van Ubaghs Kindertherapie, een praktijk voor het hele gezin. Ik ben Monique Ubaghs en in mijn praktijk bied ik Kinder- en Jeugdtherapie, kortweg kindertherapie en begeleid en adviseer ik ouders. Kindertherapie is kortdurende,  oplossingsgerichte hulp aan kinderen en jongeren van ongeveer 7 tot 18 jaar met een klacht of een probleem. Er hoeft geen zware problematiek te zijn om behoefte te hebben aan een steuntje in de rug. Kinderen hebben een goede reden om te doen zoals ze doen. Hun gedrag vertelt een verhaal, de vraag is alleen waarover.

Kindertherapie kan bij sociaal emotionele problemen uitkomst bieden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij problemen door gepest worden, faalangst, moeilijk vrienden maken of omgaan met een scheiding. Het is een speelse, creatieve vorm van psychotherapie voor het kind die werkt met verschillende methodieken. Bijvoorbeeld speltherapie, cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie. 

Grondgedachte is dat ieder kind beschikt over kwaliteiten en hulpbronnen die het kan leren inzetten om zichzelf te helpen. Het doel is om samen op zoek te gaan naar deze kwaliteiten en mogelijkheden en deze weer te activeren. Het kind gaat weer geloven in zijn eigen kracht en heeft daarmee zelf de sleutel zelf in handen om het probleem op te lossen.


 

 
Footer
 Ubaghs Kinder- & Jeugdtherapie Born | info@ubaghskindertherapie.nl | T 06 - 47 38 59 27 fb