tarieven
 
 • Het kennismakingsgesprek (meestal telefonisch) is gratis.
 • Een sessie kost € 80,00. Hetzelfde tarief geldt voor het intakegesprek,  oudergesprekken, een eenmalig consult , gesprekken op school of met andere hulpverleners.
 • Het tarief is inclusief de tijd die nodig is voor de voorbereiding van elk gesprek of sessie alsmede de verwerking van gegevens achteraf, overleg, materialen, administratie en bijscholing.
Afspraken
 • Een sessie duurt een uur. Oudergesprekken een tot anderhalf uur.
 • U ontvangt maandelijkse facturen die u kunt gebruiken voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. Betaling graag binnen 8 dagen na factuurdatum.
 • Indien u verhinderd bent, is het prettig als u dat zo snel mogelijk telefonisch doorgeeft. Afspraken die minder dan 24 uur vooraf worden afgezegd, worden in rekening gebracht. 
 • Inhoudelijke informatie wordt (na toestemming van het kind) mondeling via oudergesprekken overgedragen.
 Vergoeding via zorgverzekeraar
 • Vrijwel alle zorgverzekeraars vergoeden integratieve kindertherapie (gedeeltelijk) via uw aanvullende verzekering. U kunt zich als ouder(s)/verzorgers rechtstreeks aanmelden. Hiervoor is geen verwijsbrief nodig.
 • Op de site van de beroepsvereniging www.vvvk.nl vindt u bij ‘vergoedingen’ een lijst van zorgverzekeraars die de therapie geheel of gedeeltelijk vergoeden, afhankelijk van de polis. Informeert u altijd eerst bij uw eigen verzekeraar naar de mogelijkheden en voorwaarden voor vergoeding.
 • Ik ben als zelfstandig gevestigd therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging voor kindertherapeuten, de VvvK. Mijn lidmaatschapnummer is A11-145. Tevens sta ik ingeschreven in het RBCZ-register (overkoepelende organisatie) als Registertherapeut BCZ®/ HQT (High Quality Therapist) en ben aangesloten bij onafhankelijk SCAG tuchtrecht.
 • Licentienummer: 409146R.       
 • AGB-code zorgverlener: 90-042651.
 • Praktijkcode: 90-051439
 • KvK: 5587460.
Vergoeding via de gemeente
 • De therapie kan ook (volledig) vergoed worden als u woonachtig bent in de gemeente Sittard Geleen. De praktijk heeft een dienstverleningsovereenkomst met deze gemeente voor ZiN (zorg in natura)
 • Hiervoor is een verwijzing van uw huisarts, jeugdarts, het CJG of de gemeente nodig.
 • De manier waarop de therapie betaald gaat worden, wordt besproken bij de aanmelding.
 • Ook kunt U het PGB gebruiken om  kinder & jeugdtherapie te bekostigen. U kunt uw gemeente (consulent, gezinscoach of sociaal wijkteam) of CJG consulent om meer informatie vragen.
Als u niet voor vergoeding in aanmerking komt, kunt u de gemaakte kosten als bijzondere ziektekosten aftrekken bij uw belastingaangifte.
 
Footer
 Ubaghs Kinder- & Jeugdtherapie Born | info@ubaghskindertherapie.nl | T 06 - 47 38 59 27 fb